การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

pic โลกออนไลน์เว็บไซต์และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการตลาดของหลายองค์กร แต่ข้อมูลที่มีการส่งผ่านครือข่ายเหล่านั้นมีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้าที่ซื้อขายและการชำระเงิน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการระบบและการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการให้บริการธุรกรรมอิเล็กเทรอนิกส์ต่างๆ สิ่งที่ควรคำนึงถึงด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศคือ แม้จะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำ มาตรฐาน หรืออื่นๆครบถ้วนแล้วก็ตาม มิได้หมายความว่าระบบสารสนเทศจะเกิดความปลอดภัยขึ้น 100 % แต่เป็นการลดโอกาสและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศเท่านั้น

ปัจจุบันการเขียนเว็บไซต์ถ้าไม่ความระมัดระวัง อาจมีจุดอ่อนให้ผู้ร้ายใช้บุกรุกได้ โดยเลือกใช้ภาษาที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ตรวจสอบการรับค่าผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อกันผู้บุกรุกลองผิดลองถูกทั้งค่าที่น่าจะเกิดขึ้นจริงและไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อดูว่าสามารถเจาะระบบได้หรือไม่ ออกแบบโปรแกรมก่อนเขียนโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ควรบันทึกการทำงานหรือการเข้าใช้งานเก็บไว้ตรวจสอบโดยเก็บบันทึกเวลาการเข้าใช้งาน พยายามเขียนเว็บให้เรียบง่าย สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายเพื่อลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแก้ไขต่อไป ควรอ้างถึงชื่อไฟล์ในเว็บไซต์แบบเต็ม หลีกเลี่ยงการอ้างถึงชื่อไฟล์จากไดเรกทอรีปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนให้ผู้บุกรุกอ้างถึงไฟล์ต่างๆในเว็บไซต์ได้

เทคโนโลยีเสริมในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

– Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
– Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้วยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
– Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
– Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , , | Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

แนวทางการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

จะออกแบบเว็บอย่างไรให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ

1.ข้อมูล (Data) ประกอบไปด้วยความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ได้  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  และข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย

2.สื่อ (Media) ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเว็บไซต์นั้นหากผู้เขียนบทความนำข้อความจำนวนมาก ๆ ใส่ลงไปให้ผู้อ่านอ่านเพียงอย่างเดียวจะทำให้บทความนั้นดูจืดชืดไม่น่าสนใจแต่แต่หากนำภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเขียนบทความจะทำให้ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น แต่ควรคำนึงในการเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย

3.ภาพ (Images)  ในการเลือกใช้ภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีสีดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร  และต้องพึงระวังในเรื่องของ ความเหมาะสมของสี  ภาพที่เลือกใช้ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับบทความที่เขียน และการนำไฟล์ภาพใด ๆ มาใช้เขียนบทความบนเว็บหรือบล๊อกก็ควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสม

4.ระบบ (System) ควรเลือกใช้ระบบที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสือบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  สามารถจัดเก็บสถิติการเข้าอ่านบทความได้ และ ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เช่น ในปัจจุบัน อย่างเช่น  SEO, Responsive Web Design และ Social Media ที่กำลังเป็นที่ได้รับความนิยม ดังนั้นระบบที่ใช้จัดทำเว็บควรรองรับสิ่งเหล่านี้

5.การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเรื่องเสริมที่จะทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้นการออกแบบรูปร่าง โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บไซต์โดย โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบ คือ Photoshop หรือ Fireworks ซึ่งจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บไซต์และองค์ประกอบต่าง ๆได้ เช่น ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ รูปไอคอน ปุ่มไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอร์โฆษณา ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นยังต้องคำนึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ขนาดของตัวอักษร สีของข้อความ สีพื้น ลวดลายของเส้นกรอบเพื่อความสวยงามและดึง ดูดผู้เยี่ยมชมด้วย ที่สำคัญผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญกับหลักในการออกแบบเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เว็บไซต์นั้นออกมาดูดีและเป็นที่น่าสนใจ

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on แนวทางการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

การออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า

เว็บไซต์มีความสำคัญโดยเฉพาะกับการทำธุรกิจมากเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องใส่ใจในเรื่องของเทคนิคพร้อมทั้งในส่วนของรายละเอียดวิธีการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจมากเป็นพิเศษซึ่งการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจนั้นมีรายละเอียดดังนี้
– การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ที่ชัดเจน และควรจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดธีมของเว็บไซต์ให้ออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
– มีภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก และวีดีโอต่างๆ เพราะจะทำให้ดูมีสีสันและดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นมากยิ่งขึ้นจะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูดีมีชีวิตชีวามากขึ้น
– การวางโครงสร้างของหน้าตาเว็บไซต์ให้มีสัดส่วนที่สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดีเพราะหากมีการจัดวางที่หนาแน่นและมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากจะทำให้เว็บไม่น่าอ่านแต่หากมีรูปแบบการจัดวางเลย์เอาท์แบบสมดุลเว็บไซต์จะดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เยี่ยมชมยังใช้เวลาท่องอยู่ในเว็บของผู้ประกอบการนานมากกว่าอีกด้วย
– การสร้างเนื้อหา เพราะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก โดยจะต้องนำเสนอไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร บทความ แบบฟอร์มเอกสาร รายละเอียดสินค้าและบริการ ประวัติบริษัท รายชื่อผู้บริหารแต่ละประเภทได้ซึ่งเนื้อหานั้นจะต้องมีความชัดเจนถูกต้องแม่นยำ
– การสร้างการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้แสดงทัศนะความคิดเห็นลงบนเว็บไซต์ดังนั้นหลักการคิดที่ดีที่สุดของการออกแบบเว็บไซต์คือต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะนำเสนอ และถ้าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ประกอบการพยายามจะสื่อออกไปก็แสดงว่าการสื่อสารผ่านเว็บไซต์นั้นสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
– การมีแอปพลิเคชั่นภายในเว็บไซต์ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่้องสำคัญที่ผู้ประกอบการจะ้ต้องลงลึกในรายละเอียดให้มากเป็นพิเศษ เช่น การโต้ตอบแบบ real time ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคตการดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมูล รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างกันได้ ซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชั่นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานและบอกความต้องการกับโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลเว็บไซต์อยู่โดยตรง
จะเห็นว่าการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจนั้นจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้ามาในเว็บไซตืได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุริกจมีโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า

องค์ประกอบที่ดีของการออกแบบเว็บไซต์และความเหมาะสม

3

โครงสร้างที่ชัดเจน ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้การใช้งานที่ง่าย ลักษณะของเว็บที่มีการใช้งานง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจต่อการอ่านและสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการทำความเข้าใจ การใช้งานที่สับสนด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบจึงควรกำหนดปุ่มการใช้งานที่ชัดเจน เหมาะสม โดยเฉพาะปุ่มควบคุมเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า ถอยหลัง หากเป็นเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจจำนวนมาก ควรจะจัดทำแผนผังของเว็บไซต์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่า ตอนนี้อยู่ ณ จุดใด หรือเครื่องมือสืบค้น ที่ช่วยในการค้นหาหน้าที่ที่ต้องการ

การเชื่อมโยงที่ดี ลักษณะไฮเปอร์เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ควรอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ทั่วไปและต้องระวังเรื่องของตำแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จำนวนการเชื่อมโยงมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้คำที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงจะต้องเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและไม่สั้นจนเกินไป นอกจากนี้ในแต่ละเว็บเพจที่สร้างขึ้นมาควรมี จุดเชื่อมโยงกลับมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่ด้วย ทั้งนี้เผื่อว่าผู้ใช้เกิดหลงทาง และไม่ทราบว่าจะทำอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ ระวังอย่าให้มีหน้าที่ไม่มีการเชื่อมโยง เพราะจะทำให้ผู้ใช้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป

ความเหมาะสมในหน้าจอ เนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละหน้าจอควรสั้น กระชับและทันสมัย หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอที่มีลักษณะการเลื่อนขึ้นลง แต่ถ้าจำเป็นต้องมี ควรจะให้ข้อมูลที่มี ความสำคัญอยู่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ หลีกเลี่ยงการใช้กราฟิกด้านบนของหน้าจอ เพราะถึงแม้จะดูสวยงาม แต่จะทำให้ผู้ใช้เสียเวลาในการได้รับข้อมูลที่ต้องการ แต่หากต้องมีการใช้ภาพประกอบก็ควรใช้เฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเท่านั้น นอกจากนี้การใช้รูปภาพเพื่อเป็นพื้นหลัง ไม่ควรเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเด่นชัดของเนื้อหาลง ควรใช้ภาพที่มีสีอ่อน ๆ ไม่สว่างจนเกินไปรวมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือตัวอักษรวิ่ง ซึ่งอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได้ควรใช้เฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้นตัวอักษรที่นำมาแสดงบนจอภาพควรเลือกขนาดที่อ่านง่าย ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป

 

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Comments Off on องค์ประกอบที่ดีของการออกแบบเว็บไซต์และความเหมาะสม

การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์

การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบ (Strategy Plane) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้ใช้ องค์กร และคู่แข่ง เพื่อทราบเป้าหมายหรือแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยปัจจัยทั้ง 3 ประการ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้ (User) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยการศึกษาหรือทำการสำรวจจากผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบคำถามว่า เมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าเว็บแล้ว ต้องการได้รับข้อมูลใดกลับไปบ้าง มีฟังก์ชันหรือการใช้งานรูปแบบใดบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการ และปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานเว็บที่ได้พบ

องค์กร (Organization) เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goal) ทั้งในส่วนเงินทุน บุคลากร และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อใช้งาน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรที่จำเป็นต่อการออกแบบหน้าเว็บ เช่น โลโก้ (Logo) แบนเนอร์ (Banner) หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้จดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

คู่แข่ง (Competitor) เป็นการประเมินขอบเขตข้อมูล รูปแบบนำเสนอ และเป้าหมายทางการค้าของบริษัทคู่แข่ง เพื่อพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งของการออกแบบเว็บ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บของบริษัทต่อไป
การกำหนดขอบเขตของข้อมูล (Scope Plane) เป็นการสรุปขอบเขตของข้อมูลที่ควรมีบนหน้าเว็บให้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้ออกแบบบางคนอาจมีเทคนิคนำเสนอข้อมูลที่ชื่นชอบ หรือมีแนวทางพัฒนาเว็บหลายวิธีจนทำให้เกิดความสับสนขั้นตอนนี้จึงเป็นการสรุปแนวทางพัฒนาเว็บ โดยพิจารณาขอบเขตข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัย 3 ประการในขั้นตอนแรก สามารถจำแนกข้อมูลบนเว็บไซต์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เนื้อหา (Content Requirements) เป็นข้อมูลทั่วไปที่นำเสนอให้กับผู้ใช้งาน เช่น ข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือ เสียงเพลง เป็นต้น
การใช้งาน (Functional Specfications) เป็นระบบการทำงานหรือการใช้งานบนหน้าเว็บ ซึ่งมักจะเป็นงานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ เข่น การับส่ง E-mail การประมวลผลค่าข้อมูลของแบบฟอร์ม โปรแกรมสนทนาระหว่างผู้ใช้ เป็นต้น

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

การสร้างเว็บไซต์ นอกจากการออกแบบหน้าตาของเว็บฯ ให้มีความสวยงามและสามารถตอบโจทย์ความต้องการแล้ว เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์มีคุณภาพ มีลูกเล่นที่หลากหลาย มีความสวยงาม และช่วยสร้างความจดจำให้กับเว็บไซต์

สินค้าและบริการที่แตกต่างกันย่อมมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบเว็บไซต์ก็ย่อมที่จะต้องแตกต่างกันด้วย เรา รับทำเว็บไซต์ โดยเน้นการ ออกแบบเว็บไซต์ ให้มีความโดดเด่น สะดุดตา เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า บริการในแต่ละประเภท และเรายังยึดพื้นฐานการ ออกแบบเว็บ ให้ง่ายต่อ การค้นหาของเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engine) บน Google, Bing, Yahoo เพื่อรองรับการทำการตลาด การทำโฆษณาบนสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งในการ ออกแบบเว็บ จัดทำเว็บไซต์ ที่ดี จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ กับเว็บเซิร์สเอ็นจิ้น ( Google, Bing, Yahoo ) เหล่านี้

ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล

เป็นขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะพอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks ซี่งผลที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้,ภาพพื้นหลัง,ปุ่มเมนู,ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบนเนอร์โฆษณา
การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการกำหนดสีสัน และรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาด และสีข้อความ สีพื้นบริเวณที่ว่าง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น นอกจากนี้องค์ประกอบเสริมอื่นๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และโปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชม หรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ
ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพื่อให้พร้อมสำหรับจะนำไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป

ลงมือสร้างและทดสอบ

เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมาจริงทีละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆจะถูกนำมาใส่และจัดรูปแบบ ลิ้งค์และระบบนำทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทำได้ โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น Macromedia Dreamweaver
เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะนำออกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของเนื้อหา การทำงานของลิ้งค์และระบบนำทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่

เผยแพร่และส่งเสริมให้ป็นที่รู้จัก

โดยทั่วไปการนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตจะทำด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์ หรือบางครั้งเรียกว่า“พับลิช” อาจทำด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้ในตัว หรืออาจจะใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออื่นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้
หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ เช่น การลิ้งค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อื่น และการทำงานของโปรแกรมสคริปต์กับฐานข้อมูล ซึ่งอาจทำไม่ได้บนเครื่องของเรา หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป
เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการโฆษณา และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธที่ทำได้หลายวิธี ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเสมอไป โดยสามารถทำได้ตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิ้งค์หรือแบนเนอร์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ เพิ่มข้อมูลในเสิร์ชเอ็นจิ้น หรือเว็บไดเร็กทอรี่ เรื่อยไปจนถึงแบบที่ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น เช่น การจัดงานเปิดตัว การลงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

ดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดทำงานบ่อยๆ ลิ้งค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ (เนื่องจากเว็บไซต์นั้นอาจถูกปิด) คอยตอบคำถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้นเราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่เว็บเซิร์ฟเวอร์มักมีให้ เช่น จำนวนผู้ชม สถิติว่าเว็บเพจใดมีผู้เข้าชมมากหรือเป็นที่นิยม
หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจนำข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทำได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าตา และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการบนโลกอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการเข้าถึงง่ายของเทคโนโลยี ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่ง่าย รวดเร็ว ตัดปัญหาเรื่องของการเดินทาง บางครั้งยังได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ไม่มีต้นทุนในการเปิดร้าน นอกจากนี้การซื้อของผ่านระบบออนไลน์ในสินค้าบางประเภทที่ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ยังอาจทำให้ได้ของที่ทันสมัย โดยเฉพาะของที่ไม่มีร้านจำหน่ายในประเทศไทย ด้วยปัจจัยที่เข้าถึงง่ายสะดวกนี้เองทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพต่ำกว่าที่โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์ ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค จนกลายเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

เป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเข้ากับการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการไปสู่คนทั่วโลก ทำให้การดำเนินการซื้อขายเป็นไปอย่างสะดวกฉับไว แต่สำหรับคนไทยนั้นพฤติกรรมของการซื้อสินค้าในลักษณะออนไลน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น อาจยังมีไม่มากนัก เทียบกับประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงๆ เนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของช่องทางการชำระเงินออนไลน์นี้ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยอาจไม่ได้รับความนิยมมากนัก

สินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง ควรตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอื่นๆก่อนการซื้อขาย หากเป็นสินค้ามือสองควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการซื้อขายว่าเป็นดังที่ผู้ขายกล่าวอ้างจริง ควรเรียนรู้สินค้าที่จะซื้อก่อนว่าสินค้าควรมีสภาพอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ควรสอบถามผู้ขายก่อนว่ามีตำหนิหรือชำรุดในส่วนใดบ้าง สำหรับผู้ขายซึ่งในปัจจุบันผู้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีทั้งผู้ค้าที่เปิดเป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์และผู้ขายมือสมัครเล่น ในกรณีแรกผู้ซื้อสินค้าก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของผู้ขายหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ซื้อ ส่วนในกรณีหลัง ผู้ซื้ออาจเสี่ยงถูกโกงหรือได้รับสินค้าด้อยคุณภาพไม่ตรงตามที่ผู้ขายโฆษณา อาจลดความเสี่ยงนี้โดยการตรวจสอบประวัติการค้าขายสินค้าของผู้ขาย

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการบนโลกอินเตอร์เน็ต

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์ให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากเรื่องของเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือจะออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้เป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์มีดังนี้
การจัดวางรูปแบบเว็บไซต์นั้นควรจะต้องจัดระเบียบให้ดีว่าควรเลือกวางเมนูใดไว้ส่วนไหน ถ้าผู้ออกแบบเว็บไซต์เลือกวางระบบข้อมูล และเมนูไว้ตรงจุดที่ไม่โดดเด่นเพียงพอก็อาจไม่ดึงดูดความสนใจได้มากฉะนั้นการออกแบบและจัดวางหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม ดูดี และเป็นระเบียบจึงเป็นสิ่งสำคัญแรกที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสนใจเพราะหน้าเว็บไซต์จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องเปิดเข้ามาชม
สีสันของเว็บไซต์ เนื่องจากมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนเราได้มากหากผู้ออกแบบเว็บไซต์ใช้โทนสีจัดจ้านเกินไป หรืออ่อนมากจนเกินไปเว็บไซต์ก็อาจจะดูไม่น่าสนใจฉะนั้นควรเลือกให้ดีว่าสีไหนที่ให้ความสบายตาแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากที่สุด
ตัวอักษร เนื่องจากตัวอักษรนั้นมีผลต่อการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้ฟ้อนท์ต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญ

การจัดวางรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์จะต้องอธิบายข้อมูลต่างๆด้วยรูปภาพประกอบ โดยควรจะวางรูปภาพในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้ผู้ออกแบบเว็บไซต์และรับทำเว็บไซต์ควรเก็บรายละเอียดให้ดี เพื่อที่จะให้เนื้อหาเว็บไซต์ของนั้นดูน่าสนใจและดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยอย่างสวยงาม

ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้ว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยหน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องคำนึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร

การหาความคิดใหม่ๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ แต่เราจะฟูมฟักและบ่มเพาะความคิดต่างๆจะพัฒนาความคิด จะค้นหาความคิดจากไหนและด้วยวิธีใดเป็นคำถามที่นักออกแบบมือใหม่ประสงค์จะได้รับคำตอบมากที่สุด โดยสิ่งแรกที่ควรทำและบังเกิดผลที่รวดเร็ว คือการมองหาคำแนะนำ การชี้แนวทาง การอรรถาธิบาย  และการศึกษาผลงานของนักออกแบบรุ่นก่อนเพื่อจะได้เข้าใจวิธีคิดและวีทำงานของเขาเหล่านั้นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดล้วนเริ่มต้นมาจากแนวความคิดทั้งสิ้น และมักเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆที่มีความรู้และทักษะต่างกันช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา

ความสวยงามนับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือ หน้าที่ใช้สอยนั่นเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของโชว์ตกแต่งต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ รูปร่างและสี การกำหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการกำหนด รูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต้องการ

เมื่อผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพึงพอใจในประสบการณ์หรือภาพลักษณ์จากผลิตภัณฑ์นั้น และยังสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ถึงเอกลักษณ์หรือรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งภาพลักษณ์นั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากการมองเห็นหรือใช้สอยสิ่งของโดยตรง แต่เกิดจากความคิดย้อนกลับว่าสิ่งของที่เลือกใช้สอยเหล่านั้น ส่งภาพสะท้อนหรือแสดงภาพลักษณ์ของผู้ที่ใช้ต่อคนภายนอกอย่างไร ความสำคัญของภาพลักษณ์นี้ไม่ได้มีผลเพียงข้าวของที่มีไว้เพื่อใช้หรือใส่แสดงให้คนภายนอกเห็นเท่านั้น ยังรวมไปถึงข้าวของบางอย่างที่ใช้แล้วคนอื่นอาจมองไม่เห็นแต่กลับสร้างความมั่นใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหายไปของผู้ใช้ให้เต็มได้

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยอย่างสวยงาม

ความต้องการมีเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจสินค้าและบริการ

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาตามยุคสมัยได้นำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ที่โดดเด่นและจับต้องได้มากที่สุดคงจะเห็นเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะการถือกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยผลัก ดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก การมีเว็บไซต์ในทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุนมากมายอย่างแต่ก่อน มีทุนหลักพันก็สามารถทำได้ และไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ เพียงท่านมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เล็กน้อยก็สามารถทำได้แล้ว คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์แบบง่ายๆ แต่ต้องมีหลักการและเรียนรู้ระบบพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันก็ล่มสลายเลิกร้างไปทุกวันเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท สปา คลินิคแพทย์ ร้านพระเครื่อง ร้านแอร์ ร้านอาหาร ร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทุกธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าสื่อโฆษณาอื่นๆ เพราะประชากรผู้ใช้อินเตอร์เน็ทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ทุกครัวเรือนจะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ประจำบ้านเช่นเดียวกับโทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มหาสินค้าและบริการที่ตนเองต้องการ โดยผ่านการค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เราจึงเห็นเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายแทบจะทุกวงการ และก็มีทั้งที่ออกแบบได้อย่างมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ

หากต้องการจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์

ในปัจจุบันมีทางเลือกหลายทางเลือก ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ประกอบการควรจะมีข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อจะได้พิจารณาใช้ได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การใช้โปรแกรมเขียนเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมเอง วิธีนี้ผู้ประกอบการที่พอจะมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์หลายคนพยายามเรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์และศึกษาการเขียนโปรแกรมประกอบเว็บไซต์ ซึ่งหากทำได้ดีก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรหรือบริษัทออกแบบเว็บไซต์และก็มีอิสระที่เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการจะเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและเป็นเรื่องทางเทคนิคที่บางท่านเข้าใจได้ยาก

การจ้างบุคลากรแบบฟรีแลนซ์

ซึ่งข้อดีสำหรับทางเลือกนี้ก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำแต่ข้อควรระวังก็คือ คุณภาพงานที่ควบคุมได้ยาก เสี่ยงกับการถูกละทิ้งงานหากงานมีความยาก หรือซับซ้อนเกินกว่าการประเมินเมื่อตอนรับงาน การประสานงานมักทำได้ลำบาก เนื่องจากไม่ได้อยู่ประจำที่ออฟฟิศ ต้องมีการรับส่งงานกันทางอีเมล์และควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของงาน เนื่องจากบางคนอาจไปคัดลอกการออกแบบจากเว็บไซต์ต่างประเทศหรือ การใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลเสียหายได้มากหากเว็บไซต์ที่เปิดตัวไปมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว การจ้างทำงานแบบฟรีแลนซ์นี้ บางคนก็มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพ

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , , | Comments Off on ความต้องการมีเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจสินค้าและบริการ

วิธีการออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายให้ได้มากที่สุด

ในปัจจุบันที่สังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์สื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารออนไลน์ได้ด้วยปลายนิ้ว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ โฆษณา จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่ถูกดีไซน์ให้ตรงกับธุรกิจหรือบริการมากที่สุดฃ

เทคนิคในที่สามารถตอบคำถามได้ว่า ทำไมบางเว็บไซต์ธุรกิจจึงไม่ประสบความเร็จ และไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร

1 รู้ถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์  การรู้จักและเข้าใจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น เพศ, ช่วงอายุ, พฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้แบรนด์สามารถเลือกรูปแบบของเนื้อหาและวิธีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2 การใช้ Code บนเว็บไซต์  การเขียนโปรแกรมหรือการ Coding บนเว็บไซต์นั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์โหลดได้เร็ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคืออัตราส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อความหรือ Text ซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและยังใช้เวลาในการโหลดข้อมูลน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังควรเอาใจใส่ถึงการเขียนโปรแกรม Text to HTML ที่ถึงแม้จะไม่มีผลต่อการจัดอันดับบนเสิร์ชเอนจิ้นโดยตรง แต่ก็ส่งผลต่อการเติบโตของเว็บไซต์ในการทำธุรกิจ
3 การเลือกใช้โทนสีของเว็บไซต์  การเลือกใช้โทนสีบนเว็บไซต์ให้มีสมดุลกัน เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจบนเว็บไซต์ รวมไปถึงยังช่วยสร้างจุดดึงดูดและสร้างทัศนคติในด้านบวกที่มีต่อแบรนด์โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ
4 มีนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน  บนเว็บไซต์ควรมีการระบุถึงนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า, การชำระเงินและการขนส่งสินค้า
5 ใช้คำว่า “Free” เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  ผลการสำรวจพบว่า “Free” เป็นคำที่มีอิทธิพลในการตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดีกว่าคำศัพท์อื่นทั่วไป ดังนั้นหากต้องการสร้างความโดดเด่นน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ คำว่า Free เป็นอีกหนึ่งคำที่ไม่ควรพลาด
6 นำเสนอช่องทางในการติดต่อแบบออนไลน์  การนำเสนอช่องทางในการติดต่อกับแบรนด์ผ่านระบบสนทนาสด (Live Chat Dialog Box) และแบบฟอร์มกรอกอีเมล (E-mail Contact Form) จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกสะดวกสบายในการติดต่อมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในเวลาเดียวกัน
7 ส่วนต่อประสาน (Design Interface)  ส่วนต่อประสานนั้นหมายถึงหน้าตาการจัดวางปุ่มหรือรูปแบบที่ผู้ใช้จะได้เห็นและใช้งาน การออกแบบส่วนต่อประสานนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม สิ่งสำคัญในการออกแบบส่วนต่อประสานบนเว็บไซต์แบรนด์ คือการตรวจสอบลิงค์เสีย (Broken Link) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้
8 ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์  โซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเสริมที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นวิธีในการขยายกลุ่มลูกค้า ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนหลายร้อยล้านคน ซึ่งผลการสำรวจพบว่าในปีก่อน (2012) มีผู้ประกอบการธุรกิจประเภท B2C เป็นจำนวนกว่า 41% ที่เลือกใช้โซเชียลมมีเดียเบอร์ 1 ของโลกอย่าง Facebook ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
9 เว็บไซต์ที่ดีนำไปสู่ยอดขายที่ดี  ส่วนประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ดีและมีคุณภาพที่ไม่ควรมองข้ามคือ มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ในการทำธุรกิจ ก็จะช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต เหตุผลที่เราก่าวเช่นนี้คือเว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญที่ผู้บริโภค 70% ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ก่อนเชื่อมไปถึงการซื้อสินค้า รวมไปถึง 89% ของผู้บริโภคยังคาดหวังว่า แบรนด์จะมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , | Comments Off on วิธีการออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายให้ได้มากที่สุด

บริการรับออกแบบและพัฒนาไซต์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์

webscalers

การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นด่านแรกในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้พบเห็น คือกลุ่มลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้งานไม่ได้เข้าชมเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์อย่างเดียว จึงควรออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากันได้บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต พีซี หรือสมาร์ทโฟน เพราะไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนทุกวินาทีแทบจะขาดการออนไลน์ ไม่ได้เลยเมื่อเทียบสมัยก่อน ไม่ว่าจะกิน ทำงาน เดินทาง ท่องเที่ยว ซื้อของ คุยกับเพื่อน เล่น และเรียน จะทำอะไรก็แล้วแต่จำเป็นมากอย่างยิ่ง ที่จะต้อง connect all time อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

การเลือกที่สร้างเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์ที่สวยงาม ดังนั้นการเลือกใช้บริการรับออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์  เพราะผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกความต้องการกับการรับออกแบบเว็บไซต์ได้ทั้งหมดว่าต้องการให้มีการดีไซน์เว็บไซต์ในรูปแบบไหน และจะใช้สีสันอย่างไรมาเป็นตัวสร้างความโดดเด่นให้กับการตกแต่งเว็บไซต์  ซึ่งผู้ใช้งานร้านค้าออนไลน์สามารถที่จะเลือกการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ต้องการมาเป็นตัวช่วย ทำให้บริการรับออกแบบเว็บไซต์นั้นมีความสวยงามและหลากหลายมากขึ้น เพราะระบบของเว็บไซต์สำเร็จรูปจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้บริการรับออกแบบเว็บไซต์จึงควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการใช้งานในส่วนต่างๆของเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ดีเสียก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการ เพื่อที่จะช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับการออกแบบเว็บไซต์แล้ว และยังช่วยทำให้เลือกใช้งานระบบที่ต้องกับความต้องการในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับระบบของร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบใดบ้างที่สามารถช่วยทำให้การออกแบบเว็บไซต์นั้นมีความสวยงามมากขึ้น  อย่างเช่น ระบบ Gallery เพราะสามารถช่วยในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆภายในร้านค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ต่อไปเป็นระบบ Webmaster Talk เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการแนะนำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้กับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เพราะจะช่วยทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์รู้ได้ก่อนเลยว่าร้านค้าออนไลน์นั้นเกี่ยวกับอะไรและมีสินค้าหรือบริการอะไรบ้างภายในเว็บไซต์

ดังนั้นการเลือกที่จะออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามและเหมาะสมกับการทำธุรกิจออนไลน์นั้น สามารถที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการต่างๆได้มากขึ้น ทำให้การใช้บริการรับออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่อยากจะสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและไม่ซ้ำกับเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบอื่นๆ

 

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , | Comments Off on บริการรับออกแบบและพัฒนาไซต์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์

การใช้บริการเขียนเว็บไซต์ช่วยให้องค์กรดูน่าเชื่อถือ

การเขียนเว็บไซต์ หรือการพัฒนาเว็บไซต์นั้นต้องมีความรู้ความสามารถ ในด้านการใช้งานคำสั่งต่างๆในการเขียน แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และรวดเร็ว คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาก สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมก็สามารถทำเว็บไซต์ขึ้นมาเองได้ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่นำเสนอวิธีการเขียนเว็บไซต์ให้เข้าใจง่ายต่อผู้สนใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการออกแบบ การเลือกใช้โปรแกรม เทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ออกมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม สามารถดึงดูดใจผู้เยี่ยมชมได้

ในปัจจุบันมีผู้รับทำเว็บไซต์เกิดขึ้นหลายเจ้า ผู้ที่สนใจมีเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องศึกษาหรือเขียนด้วยตนเอง ก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์ที่สวยงามในการค้าขายสินค้า การทำการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ทราบ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนทางการตลาด เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการผลิตสื่อโฆษณาและพิมพ์เอกสาร ลดขั้นตอนในการใช้พนักงานขายในการพบลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ผู้ขายยังสามารถกำหนดขบวนการซื้อได้ เพราะในเว็บไซต์สามารถที่จะกรอกข้อมูลการสั่งซื้อ โดยให้ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปอย่างง่ายดายด้วยการแชร์ผ่านโลกออนไลท์ จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์มีประโยชน์ในด้านการเผยแพร่ ให้ข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ใช้แลกเปลี่ยน ซึ่งด้วยการจัดทำที่มีความสะดวกสบาย สามารถค้นหาสินค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในทุกๆที่

การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการจัดทำค่อนข้างนาน มีความละเอียด และในเวลานี้มีผู้ให้บริการเกิดขึ้นมากมาย ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับกับธุรกิจองค์กรต่างๆ เพราะอินเตอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสืบค้นข้อมูล การเดินทางท่องเที่ยว นำมาใช้ในการเรียนการสอน แทนการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด หรือหนังสือ และยังสามารถสร้างความโดดเด่น บริการดูน่าสนใจน่าเชื่อถือได้มากขึ้น

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on การใช้บริการเขียนเว็บไซต์ช่วยให้องค์กรดูน่าเชื่อถือ

นักการตลาดและนักพัฒนาเว็บไซต์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ทันสมัย

เว็บไซต์ทางธุรกิจก็เหมือนกับการรวมสิ่งต่างๆ แต่การที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณนำสมัยกว่าผู้อื่น คุณจะต้องคิดว่าคุณควรเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณบ่อยเพียงใด บริษัทที่ให้บริการด้านคำปรึกษาอาจปรับปรุงเว็บไซต์ทุก 3 เดือนหรือทุกปี สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือบริษัทวิจัยอาจต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ทุกชั่วโมง

ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถหาซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป หรือจากผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อดำเนินการให้กับคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ “พื้นหลัง” ใหม่ให้กับเว็บไซต์เดิมของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์

นี้จะเป็นคำแนะนำ 11 ประการจากนักการตลาดและนักพัฒนาเว็บไซต์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณมากจนเกินไป

1. ลดจำนวนเพจของเว็บไซต์ คุณควรออกแบบเว็บไซต์ใหม่ในเพจที่สำคัญเพียง 10 – 15 เพจเท่านั้น Matt Greer ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้บริการออกแบบเว็บไซต์ในชื่อ Zeeo Interactive กล่าวคุณสามารถเก็บข้อมูลเพจที่เป็นที่นิยม หรือมีผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF หรือเอกสาร Microsoft Word ที่เหมาะสำหรับการดาวน์โหลด

2. ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการตลาด ถ้าคุณยังไม่เคยรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ผู้เยี่ยมชมมายังเว็บไซต์ของคุณโดยคลิกจากเว็บไซต์และ Search Engine ใด หรือเพจใดที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด คุณควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ใช้ชุดซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือบริการของผู้ให้บริการเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ “คำถามแรกคือ ”เมื่อผู้เยี่ยมชมเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องการให้คนเหล่านั้นทำอะไร’ เมื่อคุณได้คำตอบแล้ว คุณจะสามารถกำหนดเมตริกการตรวจสอบ และพัฒนาเนื้อหา การนาวิเกต และโครงสร้างที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชมได้อย่างรวดเร็ว

3. จัดโปรแกรมอีเมล จัดทำข้อเสนอเพื่อชักจูงให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนหรือให้อีเมลแอดเดรสกับคุณ “ให้ข้อเสนอที่จะทำให้เป้าหมายรู้สึกว่าได้รับสิ่งที่มีค่าเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ของรางวัลสำหรับลูกค้า หรือเอกสารทางการสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ

4. จัดของรางวัลออนไลน์สำหรับลูกค้า ตอบแทนลูกค้าชั้นดีของคุณโดยการให้สิ่งจูงใจหรือส่วนลด “คุณอาจให้เนื้อที่บนเว็บไซต์กับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษใดๆ หรือคุณอาจส่งข้อเสนอพิเศษทางอีเมล

5. เพิ่มความเร็วในการโหลด ในช่วงเริ่มต้น ภาพกราฟิกที่มีสีสันและแอปเพล็ตออนไลน์อาจดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมได้อย่างมาก แต่ในปัจจุบันอาจเป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ คุณควรจดจำ 3 คำนี้ให้ขึ้นใจ: ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

6. เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมควบคุมการใช้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น

7. ปรับปรุงให้ทันสมัย เปลี่ยนแปลงสีสันของเว็บไซต์ คุณอาจใช้ “โทนสีแบบตะวันออกไกล เช่น สนิม ลูกพลัม มัสตาร์ด หรือสีเหลืองอมส้ม แล้วใส่ความแวววาว และลายทาง ซึ่งดูเหมือนเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ของคุณ”

8. ลงทุนในระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System) หันมาใช้ CMS (Content Management System) แทน HTML ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องอาศัยนักพัฒนา ถ้าคุณมีการปรับปรุงเนื้อหาบ่อยๆ การลงทุนนี้จะคืนทุนให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

9. ทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับใน Search Engine เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาเว็บไซต์ของเราและรู้จักเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น

10. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับองค์กร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธุรกิจของคุณคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน ช่องทางหรือเพจอื่นๆ ของคุณเป็นอย่างไร “บริษัทหลายแห่งอาจปรับปรุงเว็บไซต์ของตนทีละส่วน” “เมื่อมีการเพิ่มหัวข้อใหม่เข้าไป ข้อความเดิมหรือการจัดวางตำแหน่งที่ต้องการสื่ออาจไม่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท” คุณจะต้องแน่ใจว่าข้อความในเว็บไซต์ของคุณตรงกับแผนการตลาดออฟไลน์ของคุณ

11. เพิ่มข้อพิสูจน์หรือเรื่องราวความสำเร็จ “มีเพียงไม่กี่เว็บไซต์ที่เพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของตน และไม่ต้องสงสัยเลยว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มเครดิตให้กับบริษัทของคุณในสายตาของลูกค้าได้” คุณอาจให้ลูกค้าแสดงความเห็น หรือขออนุญาตเผยแพร่เรื่องราวและความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

ความคิดต่างๆ เหล่านี้จะช่วยในการปรับปรุงการนำเสนอเว็บไซต์แบบออนไลน์ของคุณ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือ คุณต้องมีความขยัน และใส่ใจกับเว็บไซต์ของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจหรือมีการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ แน่นอนว่าช่วงเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การตลาดและการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งก็คือ มัลติมีเดีย และช่องทางต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องในรูปแบบเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่คุณจะนำเว็บไซต์ของคุณก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่เพื่อความเป็นหนึ่งทางด้านเว็บไซต์

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , , | Comments Off on นักการตลาดและนักพัฒนาเว็บไซต์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ทันสมัย

องค์กรธุรกิจต่างๆนิยมนำเสนอข้อมูลของสินค้าและการบริการผ่านทางเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อโฆษณาที่ราคาค่อนข้างถูกและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างไรขีดจำกัด ทั้งในเรื่องของระยะทางที่ครอบคลุมได้ทั่วโลกและในเรื่องของเวลาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม และยังมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจต่างๆนิยมนำเสนอข้อมูลขององค์กรผ่านทางสร้างเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจประเภทสินค้าและบริการที่มีการพัฒนาจากระบบทั่วไปเข้าสู่ระบบออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยธุรกิจประเภทนี้เรียกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จากที่บ้านหรือที่ทำงานได้ทันที โดยมีระบบชำระเงินออนไลน์ สะดวกสบายและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังร้านค้า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก และปัจจุบันธุรกิจทั่วไปเริ่มเปลี่ยนแปลงมาใช้เว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้นเพื่อเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาสามารถทำได้โดยการใช้อินเตอร์เน็ตด้วยการจัดทำเว็บไซต์ทีดี สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์การ สถาบัน ข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรม การติดต่อ รายละเอียดสินค้าและบริการที่ต้องการเสนอให้กับลูกค้า การสร้างเว็บไซต์ที่ดีต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูลอย่างเหมาะสม จึงจะทำให้เว็บไซต์มีคุณภาพและน่าสนใจ ความล้มเหลวของเว็บไซต์ทำให้ผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นในสินค้า และบริการที่ต้องการสื่อไป โดยขั้นตอนและวิธีการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานนั้นยังจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา และยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้เว็บไซต์ตามความต้องการของธุรกิจนั้นๆ

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งทำให้ปัจจุบันมีระบบที่เรียกว่า เว็บไซต์สำเร็จรูป เข้ามาช่วยให้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น จากรูปแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีให้เลือกมากมายจากผู้ให้บริการต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเลย และยังใช้งบประมาณที่น้อยลงกว่าเดิมจากการจ้างโปรแกรมเมอร์เพื่อเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาโดยเฉพาะ จึงเป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่าในการเริ่มต้นกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ประโยชน์ของเว็บไซต์ที่มีต่อธุรกิจสินค้าและการบริการ

– เว็บไซต์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า
– เว็บไซต์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่องค์กรธุรกิจใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้าและบริการ ตลอดจนใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรธุรกิจ
– เว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ราคาถูกที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก
– เว็บไซต์ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าทั้งในเรื่องของระยะทางและเวลา สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกเวลาตามความสะดวกของลูกค้า
– เว็บไซต์ใช้เป็นร้านค้าออนไลน์ที่สามารถนำเสนอและจัดจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , , | Comments Off on องค์กรธุรกิจต่างๆนิยมนำเสนอข้อมูลของสินค้าและการบริการผ่านทางเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น